Verplichte veiligheidssystemen zoals een dashboardcamera, aanscherping van de wettelijke rusttijden, vaker de vakbekwaamheid van taxichauffeurs testen en een hogere handhavingscapaciteit op telefoongebruik achter het stuur en onverzekerd rondrijden. Dat is een greep uit de maatregelen die verzekeraars willen onderzoeken om de verzekerbaarheid van taxi’s te verhogen.

Dat blijkt uit het verslag van een rondetafelgesprek dat het Verbond van Verzekeraars dit voorjaar voerde met onder andere vertegenwoordigers van de taxibranche en de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. Minister Hoekstra (Fiannciën) stuurde dit document dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer, als bijlage bij een Kamerbrief over verzekeringen voor taxichauffeurs.

Gebrek aan bewustwording

Verzekeraars en de taxibranche signaleerden in hun rondetafelgesprek een aantal problemen die leiden tot onverzekerbaarheid. Omzet die gedreven is door het aantal ritten leidt tot onveilig rijgedrag. Bovendien appen taxichauffeurs veel achter het stuur of zijn ze op een andere manier afgeleid door hun telefoon. Eisen van opdrachtgevers bij contractvervoer kunnen eveneens een onveilige rijstijl in de hand werken. Daarnaast wijzen partijen op de toegenomen verkeersdrukte en een gebrek aan bewustwording bij chauffeurs dat de schadelast omlaag moet.

Premiedifferentiatie niet haalbaar

Verdere premiedifferentiatie biedt volgens de partijen geen oplossing. De omvang van de taxiportefeuille is daarvoor te klein. “De schadelast is niet of nauwelijks op te vangen binnen zo’n kleine groep. De groep verder verkleinen leidt tot nog hogere premies, de groep breder trekken leidt tot het meebetalen van anderen aan hoge schadelast van taxi’s”, schrijven ze.

Oplossingsrichtingen waar ze wel aan denken zijn onder andere een verplichte dashcam in taxi’s. Ook zou de rijtijdenwetgeving aangepast kunnen worden en zou het keurmerk voor taxi’s aangescherpt moeten worden. De vakbekwaamheid van chauffeurs wordt in dat geval vaker en strenger getoetst. Ook opperen de gesprekspartners meer handhavingscapaciteit op smartphonegebruik en een kritische blik op aanbestedingseisen bij contractvervoer.

Nieuwe verzekeringsvormen

Daarnaast zou onderzoek gedaan moeten worden naar een alternatieve tariefstructuur voor taxichauffeurs en naar nieuwe verzekeringsvormen waarbij Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) en pooling een belangrijke rol spelen. Bovendien is belangrijk dat de oorzaken van de schadelaststijging duidelijk worden. Pas dan is gerichte preventie mogelijk, aldus de verzekeraars.

Welke maatregelen ook daadwerkelijk ingevoerd gaan worden is de vraag. Het Verbond wil verder met de branche in gesprek om te kijken wat haalbaar is. Het doel van de verzekeraars is dat de schadelast omlaag gaat. Dan komt een betaalbare premie voor taxichauffeurs ook weer meer in zicht.

Meer aanbieders hoeft geen voordeel te zijn

Afgelopen vijf jaar verdubbelde de WA-premie voor taxi’s. In diezelfde periode ging de schadelast met een factor 2,5 omhoog. Het aantal ongevallen neemt toe, evenals het aantal letselschades en ook de herstelkosten van voertuigen worden hoger.

Volgens minister Wopke Hoekstra is het op dit moment niet aantrekkelijk voor verzekeraars om zich op de taximarkt te begeven. “Meer verzekeraars betekent ook minder verzekerden per verzekeraar, wat de volatiliteit van de schadelast per verzekeraar doet toenemen. Die onzekerheid dwingt verzekeraars tot het aanhouden van hogere financiële voorzieningen wat een premie-verhogend effect zou kunnen hebben. Een groter aantal aanbieders hoeft dus niet altijd in het voordeel van de verzekeringsnemer te zijn.”

Meer aanbod via intermediair

De bewindsman meent dat het intermediair de toegang tot aanbod van taxiverzekeringen kan verhogen. “De praktijk laat zien dat Nederlandse taxiondernemingen vaak gebruik maken van het intermediair voor het vinden van een verzekeraar. Dit leidt in sommige gevallen tot de ontsluiting van een breder aanbod, waarbij in een enkel geval het mogelijk is om het risico door een buitenlandse verzekeraar te laten dekken.”

taxi Utrecht

Taxi Utrecht is een jong en dynamisch bedrijf dat op maat gemaakt taxivervoer in en rondom Utrecht mogelijk maakt. Daarnaast zijn we tevens gespecialiseerd in diverse vormen van luchthaven vervoer. Ook voor zakelijk vervoer, directievervoer én vip-vervoer staan we voor u klaar. Het verlenen van een hoogwaardige service van uitstekende kwaliteit staat bij Taxi Utrecht hoog in het vaandel. De onderneming heeft betaalbaar, betrouwbaar en snel dan ook opgenomen als één van haar belangrijkste speerpunten.